Forretningsbetingelser og din databehandleraftale


Vore forretningsbetingelser og databehandleraftalen imellem os og vore kunder.


Vort ansvar overfor kunden:
WebHosting A/S's opgave er at have kundens domæne og diverse hjemmesider, database informationer og e-mails liggende på vort system. Vores opgave er at have systemet oppe 24 timer om dagen, alle årets dage. I tilfælde af nedbrud som ikke forårsaget af vort udstyr som generelt internetnedbrud, kabelfejl på externe forbindelser på internettet også kaldet "force majoure" er vi uden indflydelse og derfor uden ansvar.

WebHosting A/S leverer en køreklar løsning som er fuldt funktionel ved leveringen, evt. fejlopsætning af e-mail adresser af kunden selv som forårsager tab af e-mails, er ikke WebHosting A/S ansvar, kunden tager det fulde ansvar for konfigurationen af e-mailsystemet og eventuel fejlopsætning af dette.

Backup af kunderne hjemmesider/e-mail foretages flere gange ugentligt, for visse data dagligt, kunden har dog selv ansvaret for at tage backup og skal selv have en kopi af sin hjemmeside, e-mail og databaser som sikkerhedskopi, vi tager intet ansvar for om en eventuel backupkopi foretaget af vores systemer er komplette. Backups gemmes ikke mere end op til en maksimalt 2 uger bagud, for databaser i op til 30 dage. Genetablering af backup foretaget af vores personale er ikke en gratis ydelse og faktureres til timepris. Vores timepris er 900,00 DKK + moms, der faktureres mindst for en halv time, 450,00 DKK + moms. Restore af eventuelle filer og databaser kan normalt foretages af kunden selv. Proceduren for dette er beskrevet i vores supportsektion. Adgang til vores backups kræver et tillægsprodukt kaldet backupmaster, har man ikke backupmaster i sit abonnement, kan man opgradere til dette ind i vores kontrolpanel.

Eventuelle fejl fra vores side vil blive kompenseret med forlængelse af abonnementet for WebHosting A/S's regning. Forlængelsen vil blive beregnet udfra nedetiden i en faktor 1:1.

Kundens ansvar og betingelser overfor WebHosting A/S:
Den allokerede plads til websider er beregnet til at kunden har sin hjemmeside på vore systemer med hvad dertil hører, vi blander os normalt ikke i hvad kunden har på sin hjemmeside men tillader ikke: pornografisk/erotisk materiale, MP3 filer, racistisk materiale, indhold som kan forårsage politisk uro eller andet materiale der overskrider danske eller internationale/EU lovgivninger. Vi vil til enhver tid have beslutningsretten om et webhotel overskrider disse betingelser. Maksimal filstørrelse for en given fil på vores filsystemer er 2GB, man skal derfor sikre sig at filer man laver/har på vores systemer er under denne grænse. Filer der er over denne grænse vil ikke blive gemt korrekt og vil automatisk blive slettet af vores system. Eventuelle backupscripts skal sætte op således at filerne som laves af ens backupprogram er under denne grænse.

Kunden har den tildelte trafikgrænse som er afhængigt af hvilket produkt kunden har i vores system. De forskellige produkters trafikgrænser kan ses i produktinformationen for hvert produkt. Eventuel overskridelse kan/vil i ekstreme tilfælde medføre lukning af web-stedet. International/National trafik udover de nævnte grænser faktureres med 0.10 DKK pr. Gb. For brugere der har behov for mere trafik kan produktet superpack tilknyttes kundens abonnement som giver markant mere plads og trafikmængde. Information omkring superpack forefindes i vores prisliste.

Emails som sendes uopfordret også kaldet "spammail" accepteres ikke, og kan/vil medføre lukning af kundens mulighed for at afsende e-mail igennem vore systemer, denne lukning kan være midlertidig eller permanent.

Scripts der udføres på/til vore serversystemer, må ikke være programmeret således at de forringer hastigheden væsentligt på vore systemer. Scripts der generelt ikke accepteres, er scripts beregnet til masseudsendelse af e-mails, online chat scripts, scripts der er lavet til at genere andre brugere/systemer eller scripts der generelt ikke er beregnet til konceptet "at have en hjemmeside". Scripts skal programmeres således, at disse ikke tager for meget CPU kraft fra vore systemer, tager et script som kunden bruger for meget CPU kraft eller belaster vore systemer unødigt, vil kontohaver blive informeret og vi forventer problemerne bliver løst med det samme. I tilfælde af at det kan ødelægge ydeevnen for vore andre kunder, vil et website eller funktion blive midlertidigt nedtaget indtil problemet kan forventes løst. Den tid der forbruges af WebHosting A/S's personel/maskiner vil blive faktureret til kunden, hvis dette skyldes kundens programmering, manglende opdatering af kundens software eller fejlopsætning af eventuelle mailprogrammer/systemer så disse overbelaster vore systemer. Fakturering af timeforbrug, kan ligeledes ske hvis vore servere bliver udsat for angreb udefra, som påfører os tab enten i form af unødigt trafik eller timeforbrug til teknikere. Timeprisen for involvering af teknikere er d.d 900,00 DKK + moms. Der faktureres minimum for 1/2 time.

WebHosting A/S har ikke ansvaret for eventuel fejl i kundens software/scripts eller manglende sikkerhedsopdateringer. Overførsel til vore servere f.eks med webcamapplikationer accepteres ikke og kan/vil normalt medføre lukning af FTP adgangen.

Videresalg af plads på kundens webhotel hos WebHosting A/S er generelt ikke tilladt, og kan/vil medføre øjeblikkelig lukning medmindre der foreligger en aftale.

Oppetid og serveropdateringer:
I tilfælde af at en server skal sikkerhedsopdateres, eller der skal opgraderes software som vi anser som værende vigtigt for driften, vil en given server normalt nedtages med det samme vi anser det ansvarligt. For at holde en oppetid så høj som muligt, vil vi til enhver tid prioritere vore serveres sikkerhed fremfor at en server er oppe. Vi har en oppetid på vore servere på imellem 99.997-100% set over de sidste 365 dage. Opgradering af vore servere kan normalt foretages indenfor få minutter og vil derfor normalt ikke give nogen nævneværdig nedetid. Man kan til enhver tid se driftstatus for alle vore servere i Information linket direkte på vores forside.

Support og hvilke ydelser vi yder support til:
Support foretages normalt per E-mail. E-mail sendt til vores supportafdeling via vores online supportformular/system, besvares normalt indenfor 4-8 timer i dagtimerne (mandag til fredag, 09:00-13:00). Der ydes ligeledes support i weekenden og på helligdage, responstiden kan være lidt længere hvis der henvendelse til os sker udenfor normale arbejdsdage. E-mails besvares i weekenden og helligdage normalt samme dag, forudsat de er modtaget i vores supportsystem inden kl 15:00. Er der et problem med vore servere, dette kan være systemopdateringer, opgraderinger eller flytning af vore maskiner, har vi døgnovervågning på alle vore maskiner/services, og eventuelle fejl som forekommer på vores maskinel eller software, vil vi påbegynde fejlretning indenfor normalt 15 minutter, døgnet rundt. Eventuel statusopdatering/systemcheck af alle vore maskiner kan ses i Information > driftstatus linket fra vores forside, eller hvis der er et generelt problem med internettet hvor hele eller dele af vores netværk er frakoblet internettet, på vores facebook profil.

Vi yder kun support til vore egne produkter. Produkter hentet på nettet i PHP, ASP eller lign. yder vi ingen form for support til, dette inkluderer ligeledes programmer/CMS systemer som er oprettet ved hjælp af vores 1 klik system. Fejl på kundernes websites som er forårsaget af opgraderinger der ikke virker, fejl i koder og generelt alt hvad der er relateret til indholdet på websitet, er vi uden nogen form for indflydelse/ansvar og yder derfor ikke support til dette. Kunden har ansvaret for kundens sikkerhedsproblemer på deres websites filer, det er ligeledes kundens ansvar at holde sit website sikkerhedsopdateret, anser vi at kundens hjemmeside ikke overholder dette kan websitet blive frakoblet for at forhindre yderligere skade på kundens site og forhindre at sitet misbruges til eksempelvis at sende spam ud med. Mange spørgsmål som normalt vil ankomme til vores supportsektion vil kunne løses ved at besøge vores supportsektion. Vi opdaterer jævnligt vores supportsektion med generelle supportinformationer som har generel interesse, det anbefales derfor at man besøger vores supportsektion hvis man har problemer, supportsektionen forefindes i linket hjælperobot.

Support til DNS opsætning ydes normalt ikke medmindre at mail og/eller webhotel er hosted i vores servermiljø. Hostes hjemmeside og/eller mail et andet sted end i vores faciliteter og bruges vores DNS server, skal udbyderen hvor ens sider/mail hostes kontaktes, og kunden skal selv med hjælp af udbyderens supportafdeling sætte DNS korrekt op. Hjælp til DNS problemer kan dog i visse tilfælde ydes og faktureres til timepris, dog mindst DKK 99,00 + moms.

Ved oprettelse af konto og brug af kontoen til at bestille produkter, accepterer kunden at vi ikke yder support til webdesign medmindre der foreligger en seperat aftale om dette. Vi henviser gerne til vore samarbejdspartnere hvis kunden ønsker dette og kunden kan herefter lave en aftale seperat for ydelser relateret til webdesign.

Support prioritet:
Alt efter hvilken type abonnement man har i systemet og antallet af webhoteller, bliver kundens supporthenvendelse prioriteret derefter. Har du en vigtig webshop anbefales det derfor ikke at kører denne på et privatabonnement, har man et vigtigt website, anbefaler vi at man tager et af vore dyrere abonnementer og vil derfor også blive prioriteret højere.

Ved indflytning fra en anden udbyder er det kundens egen opgave at overføre eventuelt materiale til vores systemer, dette er typisk MySQL database indhold og websitets filer. Det er kundens opgave at teste at ens hjemmeside side virker og at alt er sat korrekt op. Support til dette går under webdesign, og det er normalt ikke noget vi yder support til. Vi henviser gerne til et webdesign bureau som kan være behjælpelige med implementering/arrangement af en eventuel flytning.

Domænenavne og opretholdelse af retten til/brug af domæner:
For både nationale og internationale domænenavne, er der et årligt gebyr. Ved registrering af domæner igennem vores system, dog ikke .DK domæner, vil vores system automatisk fornye medmindre at kunden har opsagt sit domæne/webhotel eller kunden har en udestående faktura på domænenavnet. Vi yder normalt ingen form for kredit, er en faktura på fornyelse ikke betalt, og kunden undlader at henvende sig trods adskillige e-mail rykkere, vil domæneretten tabes, og andre kan registrere domænet. For visse typer domæner eksempelvis .EU domæner, skal domænet fornyes inden det tidspunkt domænet udløber, en overskridelse, bare med 1 minut vil foranledige at et domænenavn ikke kan fornyes på normal vis, og et gebyr skal betales for at genetablere domænet.

Indflytning af et eksisterende domænenavn:
Ved indflytning af et domænenavn til vores system, for domæner der ikke ender på .DK, betaler kunden typisk allerede for opretholdelsen af navnet andetsteds. Det er vigtigt at inden kunden opsiger sin aftale med den forhenværende udbyder og at kunden sikrer sig at en eventuel flytning også er foretaget. Typisk er proceduren som angivet i dette link. Opsiger kunden sin eksisterende aftale med sin tidligere udbyder, uden at sikre sig at domænet er fysisk flyttet til vores system kan domænet mistes. Typisk undlader en kunde at betale sin regning hos den tidligere udbyder i den tro at domænet fysisk er flyttet til vores system. Mistes et domæne under disse omstændigheder kan det let koste en del gebyrer at få ens domænenavn tilbage, hvis overhovedet muligt. Udgiften til denne genetablering/genkøb af domænet afholdes af kunden selv. .DK domæner betales af kunden selv direkte til firmaet Punktum.dk A/S, som styrer de danske domænetyper og genfakturering af domænet direkte til kunden. Kunden har selv ansvaret for at opsige abonnement/services hos sin tidligere udbyder. Vi har ingen form for autorisation til at opsige en kundes abonnement hos et andet firma.

Domæner med specialtegn, typisk danske æøå:
Domænenavne med specialtegn herunder domænenavne med danske tegn, laves i det internationale anerkendte format xn-- også kaldet IDN/PUNYCODE. Denne type domænenavne vil ikke virke med alle typer "browsere" og skal/kan generelt ikke bruges til e-mail. Det er ikke WebHosting A/S ansvar at domænenavne med specialtegn kan give problemer med tabte e-mails eller at hjemmeside ikke kan vises korrekt pga. manglende kompatibilitet med en kundes software. Det er kundens opgave at forstå problematikken omkring specialtegn, herunder danske tegn, i domænenavne. Denne begrænsning af specieltegn er ikke en begrænsning i WebHosting A/S's system, men en generel begrænsning som ikke er afhængigt af kundens valg af udbyder. Det anbefales at man undlader at bruge domænenavne med specialtegn til e-mail og udelukkende bruger disse til at viderestille med.

Der ydes ingen form for refundering af forudbetalte domænenavne pga. misforståelser omkring xn--/IDN problematikken. Refundering for allerede registrerede domænenavne ydes ikke.

Vi anbefaler at domænenavne med specialtegn kun bruges til viderestilling og at hjemmeside og mail etableres på et domænenavn der indeholder standardtegn: a-z 0-9 - og punktum.

Betaling af domæners fornyelse:
For danske domænenavne sender firmaet Punktum.dk A/S en regning (efter det første år som betales direkte til os). Denne skal betales direkte til Punktum.dk A/S, og er en årlig "domænerettighedsafgift". Denne afgift har som sådan intet med WebHosting A/S at gøre. For Internationale domæner, kommer der en regning direkte fra os ,hvis vores system har ansvaret for betalingen for det givne domænenavn. Ved flytning til anden udbyder, skal domæneafgiften betales af denne, eller direkte til den respektive registrator.

Udflytning af domæner der ikke ender på .DK indenfor 12 mdr efter oprettelsen, faktureres et administrationsgebyr på DKK 100,00 kr.- hvis vi er involveret i manuelt arbejde i forbindelse med flytningen. Det er beskrevet i vores supportsektion hvordan BILLING-CONTACT og AUTH-ID håndteres.

Domænenavne som vi foretager fornyelse for, og som ikke bliver fornyet pga. for sen modtagelse af betaling, kan forårsage at domænet holder op med at fungere. Visse domænetyper som er i restance, også kaldet redemption mode, kan kun genetableres ved betaling af et genetableringsgebyr. Dette gebyr kan være alt fra 200 DKK til 750 DKK eksklusive moms alt efter domænetype. I tilfælde af at domænet ikke kan fornyes og står til sletning, vil vi sætte en automatisk registreringsprocess op som forsøger at genregistrere domænet når det frigives til salg. Når et domæne frigives til salg kan det registreres af enhver der ønsker domænet, det betyder i praksis at der ikke er en garanti for at vores system kan genregistrere domænet og at domænet derfor mistes. Vores system vil stadig forsøge at genregistrere i uendelig tid indtil domænet aktivt fjernes fra vores system eller denne nyregistreringsprocess stoppes.

Opretholdelse af domæneretten, og betaling af den årlige afgift til Punktum.dk A/S (for .DK domæner) er kundens ansvar.

Registrering af domæner:
For nyregistering af domæner er den risiko at domænet allerede er registeret for kort tiden siden igennem en anden registrar. Alle domæner laves efter et kø system, dette betyder at hvis en anden kunde, igennem en anden udbyder, sender deres ordre afsted på samme domænenavn, bare et sekund førend vi eksekverer ordren, får man derfor ikke dette domænenavn. I denne situation nedtager vi domænet på vore systemer, og sender kunden deres penge tilbage med det samme, der sendes derudover en kreditnota. De systemer der benyttes til at checke om et givent domæne er ledigt, kan være op til 1 time bagude, det er derfor ikke en garanti at man får et givent domæne selvom domænet ser ud til at være ledigt på ordretidspunktet. For visse typer domæner, dog ikke for domæner som ender på .DK, er der fastlåst muligheden for at flytte til en anden udbyder indenfor de første 60 dage. Dette er ikke en limitering sat af os, men af registrar. Kunder der stadig ønsker at registrere deres domæner i vores system og som skal bruge en anden DNS server, skal skifte deres DNS server som angivet i vores supportsektion http://support.webhosting.dk/DKK. Ved bestilling af et nyt domænenavn checker vi op imod flere systemer om det givne domænenavn er ledigt, disse systemer kan fejle, vi vil i en situation hvor dette check fejler refundere det fulde beløb som kunden har betalt. Fejl eller andre problemer hos vores samarbejdspartnere har vi ikke kontrol over og fejlregistreringer eller mangel på registrering hos trediepart er vi derfor uden ansvar og vil i denne situation refundere registreringsomkostningerne for domænet.

Kunden er selv forpligtet til at undersøge om et givent domænenavn som nyregistreres ikke overtræder et eventuelt varemærke/trademark.

Hemmelig adresse i whois supporteres normalt ikke i vores system. Man kan dog for .DK domæner have hemmelig adresse. Dette er en sag imellem kunden og dk-hostmaster og kræver hemmelig adresse i CPR registeret, kunder med behovet for hemmelig adresse for deres .DK domænenavne, bedes kontakte dk-hostmaster direkte. Domæner registreres med de oplysninger som kunden has tastet ind i forbindelse med oprettelse af konto i vores system, dette betyder desværre at ens oplysninger bliver offentlige, inklusive den e-mail adresse som bruges til registrering af domænet. Dette kan misbruges af spammere. Er man ikke interesseret i at modtage spam, man man benytte en e-mail adresse som er gyldig, men som man ikke bruger ret tit. Den e-mail adresse man benytter skal være en gyldig e-mail adresse og kan i visse tilfælde være en e-mail adresse der bruges til validering af ens identitet. Er der angivet et Punktum.dk A/S registrar ID, vil dette have fortrinsret ved registrering af .DK domæner, man skal derfor sikre sig at det er et gyldigt registrar ID. Opdaterer man sin adresse, skal man huske at rette sit Punktum.dk A/S ID hvis dette er et andet end det man har brugt tidligere. For navn og adresse skal dette være en korrekt adresse. .DK domæner valideres op imod CPR registeret, taster man ikke korrekt adresse ind kan domænet ikke registreres/aktiveres. Vi tilbyder ligeledes at man kan taste et alternativt telefonnummer ind som bruges til registrering, dette behøver ikke at være et gyldigt nummer, det korrekte telefonnummer skal dog tastes ind som primær telefon så vi kan komme i kontakt med dig hvis nødvendigt. Det ekstra telefonnummer sendes afsted til registrering hvis udfyldt.

Mail eller webhotel
Et mail eller webhotel tildeles automatisk en eller flere servere i forbindelse med oprettelse af ordren. Hvert domæne har sit eget lukkede system hvor mail eller webhotel pladsen ikke deles med andre domæner. Man kan have så mange domæner på sin konto som man har lyst til, vi tager ikke gebyr for antallet af domæner. Man betaler kun for sit domæne hvis vi står for fornyelse af domæne eller hvis der er mail eller webhotel for domænet. Der er et domænenavn per mail eller webhotel, skal man have mere end et mail eller webhotel skal der derfor bestilles et nyt mail eller webhotel til det domænenavn man skal bruge servicen for. Dette mail eller webhotel får således tildelt de ressourcer og plads som man bestiller, webhoteller har flere forskellige grundindstillinger som eksempelvis ramtildeling og CPU kraft.

MitID validering:
For danske kunder som registrerer domæner af .DK typen, skal kunden kunne valideres med MitID. MitID validering sker direkte i Punktum.dk A/S systemer og er ikke en process vi er involveret i, vi kan derfor ikke hjælpe en given kunde med denne validering. Indtastning af fejlaktive oplysninger eller manglende opdatering af stamdata, kan derfor gøre at validering ikke nemt kan foretages, har man problemer med sin validering skal man kontakte Punktum.dk A/S direkte. Punktum.dk A/S vil kun tale/yde support direkte til kunden og ikke igennem os (af datasikringshensyn).

Andre vilkår for de forskellige domænetyper vi kan registere er beskrevet længere nede i dette dokument.

Flytning af domæner (Typisk .COM, .ORG og .NET):
For visse domænetyper, kan der være en forsinkelse på indflytning til vore systemer. Typisk kan .DK domæner flyttes indenfor få timer, for andre typer, eksempelvis .COM, .ORG og .NET, kan det tage op til 5 hverdage for et domænenavn at blive flyttet til vore systemer. Vi meddeler altid per e-mail hvordan flytteproceduren er, og hvor langt tid man kan forvente at en evt. flytning tager. Vi tilbyder at man kan skifte sine DNS server til vores lige efter en ordre er effektueret, man kan derfor komme igang med det samme uden at vente. Det forudsætter at man har mulighed for at skifte navneservere hos sin nuværende udbyder, for at kunne bruge vores DNS servere imedens flytteprocessen er igang. Man skal være opmærksom på at når man har accepteret flytteprocessen, kan denne ikke stoppes, vil man alligevel ikke flytte til vores system, skal man i princippet igen bede om AUTH KODE (kun for .COM , .ORG og .NET), og flytte ud igen. Flytning imellem flere udbydere kan kun foretages 1 gang hver 60 dage (.COM, .ORG og .NET), et skift af navneservere kan derfor være en midlertidig mellemvej. Et lige indflyttet .COM domæne er derfor låst i 60 dage og kun navneserver skift er muligt i denne periode. Har man først accepteret flytningen kan denne ikke stoppes og løber hele processen ud.

Fair Use Policy:
Visse af vores domænenavne sælges til under kostpris. WebHosting A/S forbeholder sig retten til at afvise eventuelle ordrer hvis der fra WebHosting A/S side antages at der findes et misbrug sted der forårsager os et tab eller hvor WebHosting A/S mener der overskrides eventuel opretshav. WebHosting A/S forbeholder sig retten til at pålægge fremtidige ordrer et betalingsgebyr, for at dække eventuelle omkostninger.

Opsigelse/Fakturering/Ændringer:
Kunden skal senest 30 dage før webhotellets/domænets udløbsdato, opsige sit webhotel og/eller domæne. Opsigelse af eventuelle tillægs produkter, skal ligeledes foretages inden 30 dage, opsigelse af tillægsprodukter foretages ved henvendelse til vores supportafdeling fra kontaktformularen der forefindes på vores forside i Information's menupunktet. Total opsigelse af webhotellet og/eller domænehosting foretages via /DKK/opsig.php menuen. Ved udløb af kontoperiode, vil der 30 dage førend udløbsdatoen, automatisk genfaktureres for en ny periode, typisk 1 år medmindre produktet har en anden løbetid. Har man glemt at opsige i tide og har modtaget en faktura på et produkt eller en periode som ikke er ønsket, krediterer/annullerer vi gerne eventuelt udestående. Henvendelse omkring kreditering/annullering af faktura, skal foretages ved henvendelse til vores supportafdeling. Kontaktformularen forefindes i menuen Information på vores forside. Er der fra vores side fornyet et domænenavn, og derfor betalt af os, skal kunden betale for denne fornyelse. Normalt fornyer vores system automatisk ikke domænenavne, så dette er normalt ikke en situation som kunden kommer i. Produkter faktureres for den løbetid som er angivet i vores prisliste, typisk 12 mdr fra ordredato og forlænges løbende for samme periode.

Ved en evt. lukning af et webhotel pga. manglende betaling, vil dette normalt overgå til inddrivelse medmindre der foreligger en form for afdragsordning eller anden aftale. WebHosting A/S er meget fleksible, og har ingen interesse i at få et dårligt forhold til evt. kunder med økonomiske problemer, vi er til at tale med, skal man have udskudt betalingen skal man henvende sig til vores supportafdeling, og vi kan normalt ændre betalingsdatoen/tidsfristen manuelt. Ved manglende betaling udsendes der rykkere, ved rykker 4 sendes der automatisk til alle POP3/IMAP konti tilknyttet domænet. Udsendelse af rykkere til andre POP3/IMAP konti tilknyttet domænet, er for at sikre at en person læser rykkeren. I mange tilfælde er den primære kontakt e-mail adresse en e-mail adresse som ikke længere læses, og derfor vil systemet prøve at nå eventuelle andre personer der er tilknyttet domænet automatisk.

Ved udflytning af domænenavn til anden udbyder, forpligter kunden sig til at opsige sit engagement for det givne domænenavn i vores system. Dette foretages via link som sendes af vores system ved udflytning, alternativt i Domæne menupunktet på vores forside. Flytning af et domænenavn til en anden udbyder gør ikke at vi sletter kundens domæne/webhotel på vores servere. Webhotel indeholder data som vi ikke uden kundens accept kan slette. Vi kan ikke udfra det faktum at en kunde har flyttet sit domænenavn til en anden udbyder automatisk antage at vi kan slette data fra vores systemer, derfor skal der foretages en opsigelse af engagement inden vores system sletter data. Mange kunder har deres domæner hos en anden udbyder men bruger stadig vores servere til eksempelvis filopbevaring, website eller mail også selvom domænet er hosted andetsteds, derfor skal denne opsigelse foretages. Er man faktureret for en ydelse, dette kan være fornyelse af domænenavn eller webhotel, en ydelse man ikke bruger og man har glemt at opsige, nedtager vi gerne ydelsen fra vores systemer og annullerer en eventuel faktura. Er fakturaen betalt indenfor den sidste periode refunderer vi ligeledes gerne det fulde beløb. Er der en fornyelse af domænet som en ydelse, og vi har foretaget denne for kunden, vil denne ikke kunne refunderes, der vil således blive foretaget en delrefundering.

Fakturaer sendes udelukkende pr e-mail. Alle fakturaer sendes i PDF format og i en seperat e-mail uden PDF. Vi har dårlige erfaringer med at e-mails slettes i diverse spamfiltre, derfor sendes der 2 e-mails som ikke er identiske. Kunden har mulighed for logge ind på sin konto fra vores forside, hvor alle fakturaer kan ses online og eventuelt udprintes. Det er kundens opgave at sørge for at vi modtager betalingen på forfaldsdatoen, ved for sen modtagelse af betaling, kan situationen opstå at et eventuelt domænenavn ikke bliver fornyet til tiden.

Ved afvikling af en produkttype vil vi meddele kunderne indenfor 30 dage at et eventuelt produkt afvikles. Eventuel forudbetaling af varen vil blive tilbagebetalt for den resterende periode. En kundes eventuelle udgifter i forbindelse med flytning af eventuelle produkter afholdes af kunden selv.

Affiliate program
Webhosting A/S kører et affiliate program som beskrevet her:

Beskrivelse af affiliate system

Webhosting A/S kan opsige affiliate systemet til enhver tid. Akkumuleret udbetaling vil blive foretaget på opsigelsesdatoen og eventuel fremtidig betaling vil blive beregnet udfra samme algoritme. Dette betyder typisk at det der blev udbetalt på en given kunde vil forsætte frem til den dato hvor kunden har været oprettet i 36 mdr. Kommissionen er 25% (dog ikke for domæner, se andetsteds) og udbetales i op til 36 måneder efter et domænenavn med mail eller webhotel er oprettet i vores system.

Skift/ændring af domænenavn:
Det er ikke muligt at skifte et domænenavn til et andet domænenavn, dette gælder ligeledes for et webhotel da det er knyttet til et specifikt domænenavn. Forklaringen på dette er:

1) Et domænenavn er et selvstændigt element i vores system
2) Har eget unik brugerid
3) Brugerid er linket ind til diverse databaser med DNS
4) Diverse passwords/brugernavne som er lavet specielt til domænenavnet

Hvis man ikke vil have sit hotel mere, og skal bruge et andet domænenavn istedet, er man således nødt til at opsige det, og oprette et nyt hotel. I visse tilfælde (hvor beløbet for det første webhotel er over 250,00 DKK), kan vi overføre kredit til det nye webhotel (forudsat at dette er betalt, og at det er et .DK domænenavn, ikke .DK kræver fornyelse for vores regning, og datoer vil blive skæve), det nye webhotel kan således forlænges med op til 6 mdr, hvis der er kredit tilbage på det første.

Brug af vores site og cookie policy:
Ved brug af vores site vil/kan vi placere cookies på din maskine, et eksempel kunne være at du lige har søgt på et domænenavn via vores system og skal til at ligge det i din indkøbskurv men ikke har gjort dette endnu. Ved at place det midlertidige domænenavn i en cookie kan vi lettere vide hvilket domænenavn du ønsker at købe. Vi bruger ligeledes cookies til at vide hvilken side du har besøgt før og om du har noget i din indkøbskurv så vi kan placere eksempelvis et betal nu link

Oprettelse af konto/fortrydelsesret på domæner:
Ved oprettelse af konto og ved indkøb af varer med denne konto, accepterer kunden at vi effektuerer min(e) bestilling(er) - og at jeg dermed mister min ret til at fortryde bestillingen. Domænenavne bestilles og forudbetales automatisk igennem vort system, og vi får ingen form for refundering af vore leverandører, ej heller hvis et domænenavn eksempelvis ikke aktiveres. Købelovens bestemmelser om 14 dages fortrydelsesret er ikke gældende for specialvarer, et domænenavn er en specialvare der ikke kan sælges til anden side, og er derfor ikke omfattet af købeloven. I henhold til forbrugeraftaleloven §10 stk 2, kan et leveret domænenavn ikke fortrydes, fordi det falder ind under "varer, som skal fremstilles eller tilpasses efter køberens individuelle behov".

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1843


Eventuel kreditering af faktura vil under visse omstændigheder blive pålagt et administrationsgebyr, dels for arbejde involveret mht. nedtagelse af eventuelle services, og arbejde i forbindelse med overførsel af eventuel betaling for varer. Gebyr er normalt DKK 50,00 inklusive moms. Ved oprettelse af domænenavne hvor disse indbetales for sent, og hvor en anden kunde registrerer det via en anden udbyder, og hvor man derfor ikke får registereret det i sit eget navn, pålægges et gebyr ligeledes på DKK 50,00 inklusive moms. I tilfælde af at kunden har betalt mindre end DKK 50,00 inklusive moms vil der ikke blive opkrævet for forskellen.

Ved brug af Webkonto betragtes dette som enhver anden betaling. Tilbagebetaling af indestående beløb på Webkonto skal foretages manuelt af vores regnskabsafdeling. Der pålægges et gebyr på DKK 55,00 inkl moms for tilbagebetaling af beløb indestående på Webkonto for at dække vores administrationsomkostninger. Er kunden skyldig for en eller flere fakturaer vil disse blive modregnet inden det endelige beløb tilbageføres.

For kunder med EAN nummer vil der blive pålagt et betalingsgebyr på DKK 50,00 + moms for hver faktura. Det er vores kostpris for at sende en faktura til ekstern indscanning/manuel behandling.

Betaling med kort:
Ved betaling med kort vil vores system automatisk trække det beløb som er angivet på betalingsformularen. For online betaling kan der for visse korttyper forekomme et gebyr. Dette gebyr vil vises på betalingsformen hvor man indtaster sit kortnummer, dette vises inden betalingen accepteres. Alle beløb som er betalt til os, vil fremgå på kvitteringen som vises på skærmen, der sendes ligeledes en kvittering per e-mail. Man kan til enhver tid gå ind på sin kontooversigt og se alle fakturaer. På fakturaer vil fremgå hvad der er betalt, dels for ydelsen, og ligeledes eventuelle transaktionsgebyrer. Alle betalinger foretages i en sikker URL, denne URL er sikret med et sikkerhedscertifikat som krypterer selve kortbetalingsinformationen imellem brugeren og indløseren, vi benytter firmaet epay.dk / Bambora som vores online indløser. Ved betaling online verificeres brugerens kort op imod Nets/PBS som checker om kortet er gyldigt. Hele transaktionen imellem brugeren og kortindløseren er derfor sikret, der er ikke mulighed for at eksempelvis kortoplysninger aflæses af trediepart.

I tilfælde af at kunden har en abonnementsaftale, en aftale hvor kunden har accepteret at vi trækker et skyldent beløb på det angivne kort, vil vores system automatisk trække det pågældende beløb på forfaldsdatoen. Ønsker kunden ikke mere at benytte sig af denne service, kan kunden til enhver tid opsige sin abonnementsaftale. Abonnementsaftalen opsiges i ikonet Webkonto i kontrolpanelet. Samme sted kan kunden ligeledes opdatere eventuelle kortoplysninger i tilfælde af at et kort enten er udløbet eller helt frakobles hvis kortet ikke mere ønskes brugt til abonnementsbetaling.

Aldersbegrænsning:
At have en konto med tilknyttede services, dette kan være et domænenavn, mail eller webhotel eller andre produkter vi tilbyder, kræver at kunden er myndig eller har accept fra juridisk myndighed til at oprette sig som kunde og bestille produkter i vore systemer.

Nyhedsbreve:
Nyhedsbreve sendes ud hvis der er vigtige opdateringer, produktopdateringer eller andre nyheder vi mener er relevant for vore brugere. Vi opdaterer ligeledes vores nyhedsside og ligeledes vores facebook profil med nyheder. Ønsker man ikke at modtage vore nyhedsbreve kan man frakoble sig denne mulighed ved at trykke Opdater kontooplysninger som forefindes i dit kontrolpanel. Frakobling af nyhedsbreve frakobler ikke at vi sender fakturaer, betalingsanmodning, rykkere eller andre e-mails der er direkte relateret til produkter som haves i vores system.

Kompromittering af vore egne systemer:
I tilfælde af kompromitering af vores system hvor kundedata som opbevares af os kompromiteres har vi pligt til at oplyse datatilsynet om denne kompromitering indenfor maksimalt 72 timer. Dette dækker dog ikke hvis kundens website er blevet komprimiteret/hacket. Hackes en kundes hjemmeside er det en fejl på kundens eget område på vores servere og er et sikkerhedsproblem på kundens eget software, også selvom dette ligger på servere som udbydes af os.

Sletning af eksisterende konto:
En konto som har været i brug, det være oprettelse af domænenavn, webhotel eller en hvilken som helst anden form for service i vores system, kan normalt ikke slettes eller skiftes til et andet kontonavn. Vi har pligt til at opbevare information omkring alle bestillinger og betalinger, og overfor SKAT have en elektronisk kopi af alle transaktioner. Disse oplysninger er alle tilknyttet den konto som kunden opretter og kundens konto kan derfor ikke slettes efter den har været i brug. Vi kan dog, hvis loven tillader, slette en kunde fra vores system, dette kan eksempelvis være hvis en kunde ikke har foretaget køb eller fornyelser indenfor de sidste 5 regnskabsår (eller anden minimum periode som er lovpligtigt for os at opbevare data), slette en kunde fra vores system. Sletning af en kunde fra vores system vil typisk tage op til 30 dage førend alle kundedata er slettet fra vore primære og sekundære systemer. Sletning af konto og de tilhørende data foretages i Konto menupunktet på vores forside hvor der er en undermenu til kontosletning.

Generel sikkerhedspolitik:
Vi har trukket de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod utilsigtet datatab som forårsages af os på vore egne systemer. De fornødne foranstaltninger foretaget af os er kun for vore egne systemer og dækker således ikke kundens eventuelle sikkerhedsproblemer på deres eget udstyr eller materiale lagt på kundens mail eller webhotel.

Opbevaring og behandling af data:
Alle data, primære og sekundære (som eksempelvis backup af kunders data) opbevares i vore datacenter/datacentre som alle er lokaliseret i Danmark og er derfor under både dansk og EU lovgivning. Data opbevaret på vore servere er sikret således at der kun er direkte adgang til disse data af vore egne medarbejdere. Alle serversystemer er vores egne, vi benytter os ikke af trediepart til opbevaring af data. Tilgang til kundens data på vores systemer foretages kun på kundens anmodning, dette kan være check om en kundes postkasse virker, tilgang til filer på vores web eller databaseservere, eller informationer som forefindes i kundens kontrolpanel.

Logning af data på webhotel:
På et webhotel i vores system laves der automatisk logfiler over alle besøgende. Disse logfiler bruges til analysering af trafikforbrug og ligeledes som en service tilknyttet webhotellet så kontohaver kan se logfiler for eventuel fejlfindning. Logfiler bruges ligeledes af vores interne sikkerhedskontroller til at kunne analysere om dit webhotel er under angreb, og hvorfra dette kommer. Logfiler gemmes indtil slutningen af måneden hvorefter de overskrives. Det er en nødvendighed at disse logfiler laves af sikkerhedsgrunde. Logfiler kan kun ses i vores kontrolpanel og ligeledes kun i en session sikret af SSL kryptering, logfilen vises kun delvist og et eventuelt fuldt IP nummer kan ikke ses og er derfor ikke "personidentificerbare data". Det er kun den person som har adgang til domænets kontrolpanel som har adgang til disse data. Der kan læses mere om hvordan logfil kan beholdes og ligeledes overholde GDPR her:

https://gdpr-info.eu/recitals/no-49/


Udlevering af data og informationer til trediepart:
Vi udleverer kun kundeoplysninger til trediepart/samarbejdspartnere i forbindelse med registrering af domænenavne, etablering af SSL certifikat og/eller betaling af eventuelle fakturaer/ordrer og kun det som minimum påkrævet for at en eventuel domæneregistrering/betaling kan foretages. Disse informationer leveres i krypteret form til trediepart.

Samarbejdspartnere vi udleverer oplysninger til er (og vilkår):

Punktum.dk A/S (.DK)https://www.punktum.dk/vilkar
Nominet (.UK)https://www.nominet.uk
Joker GMBH (.COM,NET,INFO,BIZ,EU,ORG)https://www.joker.com
Epay/Bambora (Betaling med kort)https://www.bambora.com/da/dk/
LetsEncrypt (SSL)https://www.letsencrypt.org
ICANNhttp://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/educational

Ved bestilling af et domænenavn af en specifik type vil en kunde automatisk have accepteret de betingelser som ovenstående myndighed/virksomhed kræver for ibrugtagning af den givne domænetype. Accept af ovenstående vilkår er en del af vores forretningsbetingelser også selvom disse ikke er vilkår udstedt af os. Den specifikke ordlyd fra Punktum.dk A/S er denne:

Din ansøgning om det angivne .dk-domænenavnet sendes til Punktum.dk A/S, som vil kontakte dig per e-mail for, at du kan indgå en aftale om brugsret til domænenavnet på de vilkår, der gælder herfor. Dette er en betingelse for, at du kan blive registrant af domænenavnet. Vær opmærksom på, at aftalen skal indgås indenfor 4 dage efter, at du har modtaget e-mailen fra Punktum.dk.

Du accepterer i den forbindelse, at du efter den danske forbrugeraftalelov, § 18, stk. 2, nr. 13 giver afkald på retten til at fortryde indgåelse af aftale om brugsret til det angivne .dk-domænenavn, samt at du er indforstået med, at Punktum.dk A/S som domæneadministrator anvender personoplysninger om dig i overensstemmelse med sin persondatapolitik.


Anmodes der om oplysninger omkring vores kunder udleveres disse ikke medmindre der forelægger lovlig dokumentation at disse oplysninger kan udleveres, dette kan være eksempelvis være en dommerkendelse eller anden anmodning hvor vi er pålagt at udlevere oplysninger som opbevares af os. Oplysningerne udleveres kun på kundens anmodning, typisk er dette ved registrering af domænenavn, bestilling af SSL certifikat og/eller betaling af fakturaer/ordrer.

Rettelse af stamdata:
Stamdata kan kun rettes af kontohaver, vi har ikke lov til at rette i stamdata efter anmodning fra trediepart medmindre der foreligger en accept fra kontohaver eller anden lovpligtig dokumentation at vi har lov at rette i stamdata. Haves et webhotel i vores system er webhotellets data, dette inkluderer websidens indhold, eventuelle data opbevaret på vores MySQL servere, mail og alt andet data der måtte ligge på vore systemer, kontohavers ejendom. Ejerskabet af domænet er ikke relevant for hvem der juridisk ejer indholdet på et produkt i vores system og kan ikke bruges til udlevering af indhold eller rettelse i stamdata. Kunden har pligt til selv at holde stamdata opdateret med de korrekte informationer, rettelse af stamdata foretages ved at kunden logger ind på sin konto fra vores forside og kan i kontrolpanelet rette direkte i stamdata for kontoen.

Oplysninger vi har på vore kunder:
Alle oplysninger vi har på vores kunder, det kan være stamdata som kunden har tastet ind, hvornår en kunde har checket mail, mail der opbevares på vore systemer eller andre data som kan identificere en given kunde, forefindes i vores kontrolpanel. Der opbevares normalt ikke andre data i vore systemer end dem kunden selv har adgang til via kundens kontrolpanel.

Priser og justering af disse. Tilknytning af nye produkter:
Priser reguleres jævnligt alt efter priser på markedet. Vi bestræber os på at være billigere end markedet generelt, enten i form af at prisen generelt er lavere og/eller ved at tildele eksempelvis mere plads eller kapacitet end vores nærmeste konkurrenter. En eventuel prisstigning vil kunne ses på fakturaen ved genfakturering. En kunde faktureres typisk 30 dage førend et abonnement eller domænenavn udløber, og har retten til at opsige deres abonnement indenfor denne tidsramme. Overskrides denne tidsramme, og abonnement ikke opsiges, antages den manglende opsigelse som en accept af denne prisstigning. Kunden har den fulde ret til at opsige sit abonnement til nedtagelse på den oprindelige abonnementsdato før faktureringen. Ved fakturering forlænges kundens abonnement automatisk, dette kan justeres tilbage til før genfaktureringen hvis kunden ikke ønsker at fortsætte sit abonnement. I tilfælde af udviklingen af internettet gør at nye produkter/tiltag er nødvendige og det derfor er et krav/eller vi anser det nødvendigt at dette tillægsprodukt bliver en del af kundens standardabonnement, kan dette medføre en tilknytning af et tillægsprodukt til kundens eksisterende mail eller webhotel. Normalt kan en kunde fraskrive sig et eventuelt tillægsprodukt direkte i domænets kontrolpanel. Prisen for et eventuelt tillægsprodukt vil fremgå enten i domænets opgraderingssystem eller på den næste faktura kunden tilsendes.

Priser nævnt er specificeret inklusiv dansk moms medmindre andet er angivet. Vi forbeholder os ret til at ændre vore betingelser.